BSO De Leeuw

De BSO wordt op school verzorgd door Stichting de Achthoek.
We bieden voorschools, naschools, en opvang tijdens studiedagen en vakanties.
We werken met één basisgroep voor de leeftijd van 4-12 jaar. We maken gebruik van het lokaal dat wordt gedeeld met de peuterspeelzaal.
De BSO is in principe alleen bedoeld voor de kinderen van basisschool de Leeuw.
     • De thema’s kleinschaligheid en huiselijkheid staan centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich beter kunnen ontplooien in een warme, veilige en liefdevolle omgeving waarin zij zich thuis voelen.
     • Bij de opvang van de kinderen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de ouders en de kinderen. Ook wordt er ingespeeld op de individuele behoeften en capaciteiten van elk kind.
     • Er wordt een vast dagritme aangehouden, wat de kinderen duidelijkheid biedt waardoor ze zich veilig en geborgen voelen en weten wat ze kunnen verwachten.
Media
  • Logo-de-Achthoek-vierkant
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT