De MR – wat is het en wat doet het voor u?

De medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad:

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.
De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. Alle zaken die met school te maken hebben, kunnen worden besproken en er kunnen voorstellen gedaan worden aan het Bevoegd Gezag (Bestuur Paraat scholen).

Er zijn beleidszaken waarbij de MR een advies moet of mag geven en voor sommige zaken heeft het Bevoegd Gezag de instemming van de MR nodig.

Het contact tussen ouders en MR is belangrijk.
Voor het goed functioneren van de MR is het van groot belang dat u:

 • ons bijpraat;
 • ons op de hoogte houdt;
 • ons een mailtje stuurt, wanneer er zaken zijn die wij namens ouders of leerkrachten met de directie moeten bespreken of als u zich zorgen maakt over zaken die de school aan gaan.

 
Wat mag u van ons verwachten?

 • regelmatig overleg met de directie van onze basisschool
 • regelmatig overleg tussen oudergeleding en leerkrachten binnen de MR
 • kritische houding als het gaat om:
 • wijzigingen in onderwijsinhoudelijke zaken
 • personele bezetting op school
 • communicatie binnen de school
 • veiligheid binnen de school
 • financiën van onze school
 • zorgen voor behoud van de identiteit van de school 

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 
Mocht u de notulen willen zien, dan zijn deze in te lezen op school. Wilt u als ouder iets in de MR vergadering aan de orde laten komen, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leden.

Leden medezeggenschapsraad:             

Graag stellen wij de leden van de MR even aan u voor:

Robert Kwerreveld
Hallo allemaal, mijn naam is Robert Kwerreveld, geboren in april 1981. Samen met Marieke heb ik drie zoons: Noud, Levijn en Morris. Ik kom van oorsprong uit Varsseveld maar woon sinds 2009 in Lichtenvoorde e
n ben dus eigenlijk een èchte import-Lichtenvoordsen. Neemt niet weg dahet me hier prima bevalt en ik hier met plezier woon! In het dagelijkse leven ben ik veel met techniek bezig, doe ik verwoede pogingen een beetje te sporten (wil af en toe niet zo lukken) en drink ik graag een biertje met vrienden. Vanaf het schooljaar 2017-2018 ben ik min of meer de MR van ‘onze’ school -destijds De Regenboog- ingerold en probeer ik vanuit de ouder-rol een goede bijdrage aan de kwaliteit van de school te leveren.


 Anke Cuppers
 Mijn naam is Anke Cuppers, moeder van Gijs die nu in groep 6 zit. En 
 ik heb 2
 dochters die naar het Marianum gaan. In mijn vrije tijd kook ik
 graag, hou
 van lezen, vakantie en wandelen. Vanaf 2017 ben
 ik
 ouderlid bij de MR en dit wordt mijn laatste jaar. In de MR denk ik
 mee met zaken die de hele school (ouders, leerkrachten en kinderen) 
 aangaan.
 



Irina Spanjaard

Mijn naam is Irina Spanjaard. Onze dochter zit momenteel in groep 2.
Na de zomervakantie zal ook onze zoon van nu nog 3 starten op school. Daarachter aan komt nog een dochter, de jongste van bijna 2. Naast de MR zit ik ook in de oudercommissie. Mochten er vragen zijn of kan ik zaken namens ouders oppakken binnen een van deze gremia, spreek mij dan vooral aan op het schoolplein. 


 Daniëlle Bonnink
 Mijn naam is Daniëlle Bonnink, ik ben 37 jaar en
 woon samen met mijn vriend en 3 kinderen in
 Winterswijk. Mijn hobby’s zijn: lezen, hardlopen, 
 naar musicals gaan en gezellige dingen doen met
 mijn familie.
Dit jaar geef ik les in groep 1/2. Ik zit nu
 voor het tweede jaar, namens de leerkrachten in de
 MR.


Marjolie Munsterman 
Ik ben Marjolie Munsterman en dit jaar sta ik voor groep 8b. Ik werk al voor het 7e jaar in Lichtenvoorde en ik zit al een aantal jaar in de MR namens het team, eerst voor Het Hof en nu voor De Leeuw.Daarnaast doe ik de ziektevervanging van Esther en ondersteun ik haar met verschillende taken.
Samen met mijn man Michiel en dochter Jubel woon ik in Varsseveld. Als ik niet aan het werk ben, vind ik het leuk om te klussen, koken, lezen, tuinieren, handballen en vooral leuke dingen doen met mijn gezin.



 Marloes Krabbenborg

 Mijn naam is Marloes Krabbenborg, leerkracht groep 4.
 Ik ben 39 jaar oud en woon met mijn vriend, onze zoon 
 Jeremy (9) en dochter Sanne (7) in Eibergen, waar ik al mijn
 hele leven met veel plezier woon.
 In mijn vrije tijd speel ik graag volleybal. Ik hou ook van 
 puzzelen, uit eten gaan met vriendinnen en uiteraard samen
 met mijn gezin leuke dingen doen.
 Ik ben nu 17 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb 12 jaar 
 gewerkt op een basisschool in Silvolde en dit is mijn 5e jaar 
 in Lichtenvoorde (3 jaar OBS Het Hof en nu op De Leeuw).

Contact

Contact kunt u opnemen via      mr.deleeuw@paraatscholen.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT