De MR – wat is het en wat doet het voor u?
De medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad:


De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.
De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. Alle zaken die met school te maken hebben, kunnen worden besproken en er kunnen voorstellen gedaan worden aan het Bevoegd Gezag (Bestuur Paraat scholen).

Er zijn beleidszaken waarbij de MR een advies moet of mag geven en voor sommige zaken heeft het Bevoegd Gezag de instemming van de MR nodig.

Het contact tussen ouders en MR is belangrijk.
Voor het goed functioneren van de MR is het van groot belang dat u:

 • ons bijpraat;
 • ons op de hoogte houdt;
 • ons een mailtje stuurt, wanneer er zaken zijn die wij namens ouders of leerkrachten met de directie moeten bespreken of als u zich zorgen maakt over zaken die de school aan gaan.

 
Wat mag u van ons verwachten?

 • regelmatig overleg met de directie van onze basisschool
 • regelmatig overleg tussen oudergeleding en leerkrachten binnen de MR
 • kritische houding als het gaat om:
 • wijzigingen in onderwijsinhoudelijke zaken
 • personele bezetting op school
 • communicatie binnen de school
 • veiligheid binnen de school
 • financiën van onze school
 • zorgen voor behoud van de identiteit van de school 

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 
Mocht u de notulen willen zien, dan zijn deze in te lezen op school. Wilt u als ouder iets in de MR vergadering aan de orde laten komen, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leden.

Leden medezeggenschapsraad:             

Graag stellen wij de leden van de MR even aan u voor:

Robert Kwerreveld
Hallo allemaal, mijn naam is Robert Kwerreveld, geboren in april 1981. Samen met Marieke heb ik drie zoons: Noud, Levijn en Morris. Ik kom van oorsprong uit Varsseveld maar woon sinds 2009 in Lichtenvoorde e
n ben dus eigenlijk een èchte import-Lichtenvoordsen. Neemt niet weg dahet me hier prima bevalt en ik hier met plezier woon! In het dagelijkse leven ben ik veel met techniek bezig, doe ik verwoede pogingen een beetje te sporten (wil af en toe niet zo lukken) en drink ik graag een biertje met vrienden. Vanaf het schooljaar 2017-2018 ben ik min of meer de MR van ‘onze’ school -destijds De Regenboog- ingerold en probeer ik vanuit de ouder-rol een goede bijdrage aan de kwaliteit van de school te leveren. 


Nik Reukers


Gijs Meuleman
Mijn naam is Gijs Meuleman, geboren op 16 januari 1997. Samen met mijn vriendin woon ik in het mooie Groenlo. Ik ben sinds 2020 werkzaam binnen Paraat en dit is mijn derde jaar op de Leeuw.
Na groep 7 heb ik nu voor het 2e jaar groep 1/2. Sinds dit schooljaar heb ik mij gevoegd bij de MR.
In mijn vrije tijd kijk ik graag voetbal en drink ik graag wat met mijn vrienden.

Irina Spanjaard

Mijn naam is Irina Spanjaard. Onze dochter zit momenteel in groep 4 en onze zoon in groep 2. 
 Daarachter aan komt nog een dochter, de jongste van 3. Naast de MR zit ik ook in de oudercommissie. Mochten er vragen zijn of kan ik zaken namens ouders oppakken binnen een van deze gremia, spreek mij dan vooral aan op het schoolplein. 


. Marloes Krabbenborg

 Mijn naam is Marloes Krabbenborg, leerkracht groep 4.
 Ik ben 41 jaar en woon met mijn vriend, onze zoon 
 Jeremy (11) en dochter Sanne (9) in Eibergen, waar ik al mijn
 hele leven met veel plezier woon.
 In mijn vrije tijd speel ik graag volleybal. Ik hou ook van 
 puzzelen, uit eten gaan met vriendinnen en uiteraard samen
 met mijn gezin leuke dingen doen.
 Ik ben nu 19 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb 12 jaar 
 gewerkt op een basisschool in Silvolde en dit is mijn 7e jaar 
 in Lichtenvoorde (3 jaar OBS Het Hof en nu op De Leeuw).

                                                           
Mardy Overkamp
Mijn naam is Mardy Overkamp, ben 35 jaar oud en woon samen met mijn man Frank en 2  kinderen (Mex en Noé) in Winterswijk.
Ik ben al vanaf 2009 werkzaam in het onderwijs en heb in de loop der jaren voor veel verschillende groepen gestaan en op verschillende scholen gewerkt. In 2018 ben ik begonnen op het Hof wat al vrij snel overging in De Leeuw, waar ik nu nog steeds met veel plezier werk. Ik ben ooit begonnen als ‘kleuterjuf’, maar sta de laatste jaren voornamelijk voor de groepen 7 en 8. 
In mijn vrije tijd vind ik het vooral fijn om tijd met mijn gezin door te brengen; lekker wandelen in het bos, naar de speeltuin of gezellig thuis van alles doen. Ook vind ik het heerlijk om lekker te lezen of gezellig met vrienden te eten of iets leuks te doen. 


Contact

Contact kunt u opnemen via      mr.deleeuw@paraatscholen.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT