De oudervereniging

De oudervereniging (OV) van basisschool De Leeuw wordt gevormd door een groep enthousiaste ouders die hun kind(eren) op onze school hebben. De OV wil de samenwerking en de betrokkenheid van de ouders met de school helpen vergroten.

 

De OV heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, verder zijn er meerdere algemene leden. Zij vergaderen doorgaans zes keer per schooljaar. Bij de vergadering is ook een afgevaardigde van het team aanwezig.

 

De OV heeft de volgende taken:
• (helpen bij) het organiseren van activiteiten op school,
• het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
• het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school
• het betrekken van ouders bij school

De OV helpt de school dus bij het organiseren van allerlei activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het Sinterklaasfeest, Kerstversiering, Carnaval, Pasen, Avondvierdaagse, schoolreisjes en diverse andere projecten. Deze activiteiten worden in commissies uitgewerkt. U kunt in elke gewenste commissie deelnemen als u dat wenst.

 

Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de OV een financiële bijdrage aan de ouders, de vrijwillige ouderbijdrage.

Omdat de activiteiten niet alleen door de leden van het team en de OV kunnen worden uitgevoerd doen zij regelmatig een beroep op u als ouders om van de activiteiten een succes te maken.

 

Uiteraard is de OV blij met alle hulp die zij kunnen krijgen.

U bent altijd welkom op een van de vergaderingen. Wilt u weten wanneer deze zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden. U kunt ook een mail sturen naar ordeleeuw@hotmail.com 

  

De leden van het schooljaar 2022-2023 zijn:

 

Anouk (voorzitter)

Irina Spanjaard     (secretaris)                                      
Ellen Wopereis     (penningmeester)
Sharon Deurholt   (penningmeester)
Annika Beestman

Marjolein Boschker

Dana te Brake

Mieke Hubers

Irene Sprenkelder

Nancy Sprenkelder

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT