Schoolondersteuningsprofiel

Volgens de wet moet iedere school beschrijven hoe passend onderwijs op de school geboden wordt aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Die beschrijving noemen we het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP).

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel van onze school.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT