Pestprotocol

In het pestprotocol vindt u informatie over (ons beleid tegen) pesten voor kinderen, ouders en leerkrachten.

School is bedoeld om te leren. Dit kan alleen als leerlingen zich veilig voelen op school. Een kind dat zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigenwaarde. On pedagogische uitgangspunt is dan ook dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan.

Klik hier om het pestprotocol te downloaden.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT