Informatie over kinderopvang en buitenschoolse opvang in Basisschool de Regenboog

Kinderdagverblijf De Banjers                               
Wij bieden een vertrouwde plek voor u en uw kind. Een plek waar uw kind zich welkom voelt, waar uw kind mag zijn wie hij is. Samen zijn en spelend leren in een kinderdagverblijf draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren het kind en begeleiden het op zijn ontdekkingstocht.

Kinderdagverblijf De Banjers biedt opvang aan kinderen van 0 t/m 4 jaar en is op alle werkdagen open van 07.30 – 18.30 uur. De kinderen worden opgevangen in een vaste groep. Elke dag een bekend gezicht is belangrijk voor jonge kinderen. Dat voelt veilig en vertrouwd. Het gaat dan niet alleen om vaste gezichten van pedagogisch medewerkers, maar ook van vriendjes en vriendinnetjes.

Buitenschoolse Opvang De Kleurenboog                
Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, je gewaardeerd voelen, vriendschappen sluiten: dat is het leven van kinderen in de basisschoolleeftijd. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Daar sluit de Buitenschoolse opvang van Kinderopvang Humanitas zoveel mogelijk bij aan.

Buitenschoolse Opvang De Kleurenboog is er voor kinderen van vier tot dertien jaar. De Kleurenboog is tijdens schoolweken open op dinsdag en donderdag van 14.30-17.30/18.30.

We bieden daarnaast opvang aan op maandag en woensdag 14.30-17.30/18.30 en vrijdag van 12.15-17.30/18.30 op BSO Flierefluiters voor alle kinderen uit Lichtenvoorde. Tijdens schoolvakanties en andere schoolvrije dagen van 07.30 – 18.30 uur, soms op andere locaties binnen de BSO-ers te Lichtenvoorde. 

Kinderopvangtoeslag 2018
Als u beiden werkt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Meer weten over kosten? Op www.kinderopvanghumanitas.nl kunt u uw netto maandbedrag berekenen.
De kosten zijn inclusief alle verzorgingskosten, activiteiten en uitstapjes en (taxi)vervoer.

Wilt u meer informatie over onze opvang en/ of een rondleiding
Neem dan contact op met het regiokantoor, tel: 0315 – 641443
of mail regiooostgelderland@kinderopvanghumanitas.nl.

       

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl